Poslovni bonton u Italiji19.05.2016.

Poslovni bonton u Italiji

Osnova svakog poslovnog uspeha je dobra komunikacija sa kolegama i partnerima. A ukoliko poslujete sa strancima, glavni preduslov uspešne saradnje je poznavanje običaja, istorije i kulture zemlje iz koje vaš poslovni saradnik dolazi. Veliki broj uspešnih poslovnih ljudi značajnu pažnju pridaje ovome, a Italijani su svakako korak ispred svih. Kada je reč o stanovnicima Italije, njih karakteriše prisustvo naglašenog patriotizma. Italijani su izuzetno ponosni na svoje poreklo, čak to ističu mnogo više od ostalih nacija. Svoju kulturu i tradiciju pažljivo neguju, kako u društvenom, tako i u poslovnom svetu. Italija je postojbina mnogih tekovina društva, a kad je reč o poslovnom uređenju, upravo u ovoj zemlji ustanovljen je bankarski sistem, osiguranje i knjigovodstvo. 

Italijani, prilikom upoznavanja, vole da ih predstavi treća osoba. Takođe, vole da rade sa ljudima koje poznaju, pa nije retkost da neko vreme provedu u razgovoru o ličnim pitanjima i interesovanjima partnera. Druželjubivi su i gostoprimljivi, pa je česta situacija da se zagrle i potapšu prilikom susreta. Rukovanje je uvek poželjno, i pri odlasku i pri dolasku. Pozdrav je veoma bitna stavka svakog poslovnog susreta. Prilikom dolaska, Italijni se pozdravljaju sa saluti ili buongiorno, a u odlasku buona sera. Svoje poslovne partnere oslovljavaju sa gospodine – signore ili gospođo - signora uz prezime. Osobama koje imaju akademskim zvanje na vizitkartama obavezno stoji dottore ili dotoressa, a veoma se cene status, rang i godine. Italijani su ponosni na titule i njih koriste prilikom razgovora, dok je oslovljavanje samo imenom dopušteno tek nakon dugog poznavanja. 

Italija je zemlja fenomenalnog dizajna i istančanog osećaja za estetiku. Stoga, dešava se da na osnovu fizčkog izgleda najčešće nesvesno procenjuju status, imovinsko stanje, stepen obrazovanja i poreklo osobe sa kojom sarađuju. Ručkovi nakon uspešno obavljenog posla su već poprimili status poslovnog običaja i traju i do tri sata. Nikada u tim situacijama ne treba inicirati razgovor o poslu, već samo ukoliko domaćin započne. Veoma su otvoreni za razgovor, naročito o arhitekturi, umetnosti, muzici, modi, kulturi i običajima. Prilikom razgovora sa italijanskim saradnicima treba biti opušten, ali ne previše. Teme koje treba izbegavati su politika, relgija, ratovi i italijanska mafija, jer su Italijani jako osetljivi po ovom pitanju. 

Ukoliko vas pozovu u svoj dom, to je znak izuzetnog poštovanja. Kada je u pitanju poklon za tu priliku, dobar izbor su svakako kvalitetni slatkiši, čokolade, alkohol ili vino. Sa vinima treba biti pažljiv, s obzirom na viševekovnu tradiciju proizvodnje vina u Italiji.  Cveće se takođe ceni, pogotovo jer su žene vrhovni autoritet u porodici. Nikako nemojte pokloniti hrizanteme, jer su rezervisane za sahrane. Takođe, izbegavajte ljubičastu boju, koja simbolizuje nesreću, žutu jer nosi simboliku ljubomore, a izbegavajte i crvene ruže, jer imaju značaj ljubavne poruke. Tokom razgovora ćete primetiti da su prilično bučni, što nikako nije znak neprofesionalizma, već jednostavno način komunikacije. Italijani vole da budu u kontaktu sa drugim kulturama, i uglavnom nemaju predrasuda prema strancima, drugim rasama i narodima. 

U svetu su sprovodena brojna istraživanja na temu menadžerske kulture. Jedno od takvih je poslovno ponašanje svrstalo u četiri kategorije - severnu, zapadnu, istočnu i južnu. Italija pripada južnoj menadžerskoj kulturi. Takvu kulturu poslovanja najbolje opisuje česta upotreba stava koje glasi “bolje je da utvrdite visoke ciljeve pa ostvarite manje, nego da odredite niske ciljeve koje ćete realizovati”. Obeležja tog stila su i da se problemi rešavaju energično i sistematski, odlučivanje je često improvizovano i brzo, u komunikaciji se preuveličava uz slikovito izražavanje. Spontanost prilikom odlučivanja često je utemeljena na instinktu i kreativnosti i više se oslanja na viziju nego na realnost. Inače, većina uspešnih firmi u Italji je u porodičnom vlasništvu. Odnosi unutar preduzeća često liče na porodične jer vlada poverenje. Velika je razlika i među samim menadžerima u Italiji. Rukovodioci na jugu zemlje dosta su veći hedonisti od kolega sa severa. Toleriše se kašnjenje na sastanak do 20 minuta. Severnjaci će paziti na vreme, dok će južnjaci imati opušteniji odnos. 

Stoga ukoliko imate priliku da poslujete sa Italijanima, nekoliko stvari imajte na umu. Italijani veoma vode računa o hijerarhiji u kompaniji, naročito u tradicionalnim poslovima gde se ne sme zanemariti lanac komande - cordata. Italijani pričaju glasno, animiraju tokom razgovora i očekuju da ih prekidate. Ono što je posebno važno je da se Italijani, mnogo više od ostalih, oslanjaju na svoje instikte i osećaj, tako da morate pridobiti njihovo poverenje i simpatije.